Dạy hát quan họ

Trang Chủ Dạy hát quan họ
video

Video dạy hát quan họ – Dọn Quán Bán Hàng

https://www.youtube.com/watch?v=V1QqLuYpFXQ * Dọn quán (í a) cũng có (a) bán hàng (ì) Đôi (í i) em về dọn quán (í a) cũng có (a) bán hàng Để tôi...
video

Video dạy hát quan họ – Vào chùa

https://www.youtube.com/watch?v=JuJWQ4C3iFk Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi em lý, lý...
video

Video Dạy Hát Quan Họ – Tương phùng tương ngộ

https://www.youtube.com/watch?v=cxwNPdesQt8 Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ. xuôi lên bộ ô văng vẳng tiếng tơ tình. chiêm í i bao lại lần trần...
video

Video dạy hát quan họ – Tưởng gần đến xa

https://www.youtube.com/watch?v=BaKtT5egTH4 Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận ấy mấy dầu...
video

Video dạy hát quan họ – Ngồi Tựa Song Đào

https://www.youtube.com/watch?v=hBEx-eQY7Qk Ngồi rằng là rằng ngồi tựa ơ ơ ơ ơ Ngồi tựa cái bên song đào. Ngồi tựa cái bên song đào. Hỏi người là người tri...
video

Video dạy hát quan họ – Lý cây đa

https://www.youtube.com/watch?v=xGBVKikvY7M Lời bài hát Lý Cây Đa Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa Rằng tôi lý ối a cây đa Ai đem ôi à...
video

Video dạy hát quan họ – Khách đến chơi nhà

https://www.youtube.com/watch?v=_2NkxHuBsRU Lời bài hát Khách Đến Chơi Nhà Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Rót lời, hát xuống chén trà mời nhau Rót...
video

Video Dạy hát quan họ – Dệt cửi đêm xuân

https://www.youtube.com/watch?v=-YTvOoGSdBY Dệt cửi đêm xuân NSƯT Hải Xuân Trổ 1: Thoi đưa ì thắm i thoát i i i rằng í i ì tiếng cửi dệt ơi à...
video

Video Dạy hát quan họ – Cây trúc xinh

https://www.youtube.com/watch?v=lkA8U5809OE Lời bài hát 1.Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao Chị Hai xinh tang tình là...
video

Video Dạy hát quan họ – Cái hời cái ả Nhất ngon là mía...

https://www.youtube.com/watch?v=zT8hpl3zLO0 Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng là mía i i...

Được quan tâm