video

Karaoke Trầu Cau Quan Họ

Bài hát: Trầu Cau Quan Họ Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để mùa sau...
video

Karaoke Lóng Lánh Lúng Liếng

Bài hát: Lúng Liếng Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i mắt í i người i ì _ là người long ì lánh...
video

Karaoke Người Ơi Đến Hẹn Lại Về

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn người ơi Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khang Mái đình làng cong gửi trong câu hát Câu hát...
video

Karaoke Tưởng Đến Gần Xa

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận ấy mấy dầu...
video

Karaoke Tìm Người Giữa Hội Lim

Lạc nhau từ điệu dân ca Phải tìm tìm đến hội để mà để mà tìm nhau Người đông thấy những chòm đâu Nào nhìn ra cánh...
video

Karaoke Nhớ Về Hội Lim

Rã hội rồi anh về theo em Để câu hát vấn vương trong lòng Nước sông kia hai dòng như một Em trao yếm đào anh cầm...
video

Karaoke Nguyệt Gác Mái Đình

Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ hơ ơ Này có ó o mấy mái nay ớ ớ mái đình là chén...
video

Karaoke Mời Nước Mời Trầu

Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà. Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà mời người xơi...
video

Karaoke Lý Giao Duyên

Trăm khúc ớ sông đổ dồn về một bến i, Anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, Anh đến mà chi đây hỡi nàng nàng...
video

Karaoke Gửi Về Quan Họ

Anh chưa đến làng Quan Họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên Anh chưa đến dòng sông Cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ...
video

Karaoke Ba Quan Mời Trầu

Ba quan một chiếc là chiếc thuyền nan Có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tâm chồng ô mơi dẫu tình rằng...
video

Karaoke Ngồi Tựa Song Đào

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy song ơi ớ ơ đào Là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là...
video

Karaoke Ngồi Tựa Mạn Thuyền

Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa (có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua Ngồi rằng (là) ngồi...
video

Karaoke Khách Đến Chơi Nhà

Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà. Rót lời, hát xuống chén trà mời nhau Rót lời, hát xuống chén trà mời...
video

Karaoke Còn Duyên

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về trưa ớ trưa mặc lòng....
video

Karaoke Những Cô Gái Quan Họ

Trên quê hương quan ( í ) họ ( i ) Một làn nắng ( i ) cũng mang điệu dân ca Giữa mùa lúa thơm...
video

Karaoke Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ

Tình yêu... có tự nơi đâu Êm êm một khúc sông Cầu Sao trời lọt qua mắt lưới Rơi đầy xuống dòng sông sâu Tình đã... trao nhau...
video

Karaoke Tương Phùng Tương Ngộ

Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình ì Chiêm i í bao lại...
video

Karaoke Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt Mây í i ì... trôi, chim sa, tang tính tình... í i ì...,...
video

Karaoke Làng quan họ quê tôi

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu làng bao xanh Làng những làng quan họ...

Được quan tâm