Karaoke Ba Quan Mời Trầu

785
0

Ba quan một chiếc là chiếc thuyền nan
Có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tâm chồng
ô mơi dẫu tình rằng anh cả anh hai đây đấy ơi
cô cả cô hai đây đấy ơi
ba quan một chiếc là chiếc thuyền rồng
có về là về với hội có công tôi công tôi đi tìm
cô cả cô hai vẫn còn không
anh cả anh hai vẫn còn không
ba quan một chiếc là chiếc thuyền không
có về là về với hội có biết sông có a bãi bồi ô mơi dẫu tình rằng ô mơi dẫu tình ơi
anh cả anh hai ở làng tranh
cô cả cô hai ở làng đôi
ba quan một chiếc là chiếc thuyền mành
có về là về với hội có cái danh cái danh với đời ô mơi dẫu tình mời
cô cả cô hai lên hát chơi
anh cả anh hai lên hát chơi
ba quan một chiếc là chiếc thuyền nan
có về là về với hội có biết sông có a con thuyền ô mơi dẫu tình rằng
anh cả anh hai vẫn còn duyên
cô cả cô hai vẫn còn duyên
ô mơi dẫu tình rằng ô mơi dẫu tình ơi
trên trời ô mơi dẫu tình rằng có đám mây xanh ô mơi dẫu tình ơi
có con ngựa bạch chạy quanh gầm trơi
ô mơi dẫu tình rằng ô mơi dẫu tình ơi
đôi ta muốn lấy nhau chưa ô mơi dẫu tình ơi
nhưng cái duyên không định thì trời không xe ô mơi dẫu tình ơi
những nơi ô mơi dẫu tình rằng chiêu gốc bờ tre ô mơi dẫu tình ơi
nhưng cái duyên cứ định trời xe cứ vào
ô mơi dẫu tình rằng ô mơi dẫu tình ơi
ba đồng ba đông một sợi chỉ đào một sợi chỉ đào
áo rách không vá vá vào áo tơi
ô mơi dẫu tình ơi
tủi lòng thiếp lắm chàng ơi
dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng
ô mơi dẫu tình rằng ô mơi dẫu tình ơi
ô mơi dẫu tình rằng ô mơi dẫu tình ơi
hội làng dưới ánh trăng thanh
xin mời xơi miếng trầu xanh thắm nồng
trầu xanh cau trắng vỏ hồng
đẹp duyên vải vồng tơ hồng trời xe
ăn một miếng trầu gặp đây ăn một miếng trầu
không ăn cầm lấy không ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng
trầu này trầu tính trầu tình
trầu này trầu tính trầu tình
ăn vào cho đỏ ăn vào cho đỏ môi mình môi ta miếng trầu là miếng trầu vàng
đứng ở đằng xa yêu nhau đứng ở đằng xa
con mắt liếc lại con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
anh còn son em cũng còn son
anh còn son em cũng còn son
ước gì ta được ước gì ta đươc làm con một nhà
anh về em về thưa với mẹ cha…

Từ khóa tìm kiếm:

  • ba quan mời trầu
  • quan ho ba quan moi trau

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar