Karaoke Tìm Người Giữa Hội Lim

1936
0

Lạc nhau từ điệu dân ca
Phải tìm tìm đến hội để mà để mà tìm nhau
Người đông thấy những chòm đâu
Nào nhìn ra cánh nào nhìn ra cánh áo nâu đâu mà tìm.

Hội lim hội lim mở giữa đồi lim
Người nay cứ thích đi tìm là người xưa
Có gì đâu mấy hạt mưa áo em đã ướt
Áo em đã ướt sao chưa gặp người
Mặc trời mưa vẫn tìm người xưa.

Liền anh liền chị đã vào đôi
Chẳng còn ai lẻ cho tôi là tôi đi cùng
Cho tôi là tôi đi cùng
Mà người ơi có bao nhiêu nụ môi nồng
Mà sao không có nụ hôn nào cho tôi.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

avatar